Suplement territorial en la factura de la llum

Suplement territorial en la factura de la llum

Què són els suplements territorials?

Els suplements territorials són un cost extra en la factura de la llum que els consumidors de diferents comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, han de pagar. Aquest cost està relacionat amb els peatges d’accés d’energia elèctrica corresponents a l’exercici 2013.

Els peatges d’accés d’energia elèctrica formen part del preu de l’electricitat i estan destinats a cobrir diferents partides de costos del sector elèctric amb retribució regulada. Entre altres, cobreixen el cost de l’activitat de les xarxes (transport i distribució d’energia elèctrica) i de la producció a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i residus amb règim primari.

En compliment de l’ordre TEC/271/2019, de 6 de març, aquesta mesura s’ha començat a aplicar aquest mes de setembre per part de totes les empreses energètiques comercialitzadores del mercat energètic.

 

Per què es cobren ara? 

L’any 2013 la normativa contemplava que, en cas que el cost de l’activitat de les xarxes (transport i distribució d’energia elèctrica) i de la producció a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i residus amb règim primari, que cobreixen els peatges d’accés d’energia elèctrica, fos gravada amb tributs de caràcter autonòmic, al peatge d’accés se li inclouria un suplement territorial pels consumidors de Catalunya, si bé aquest suplement no es va arribar a aprovar pel Govern.

En execució de les sentències del Tribunal Suprem dictades com a resultat dels recursos interposats per empreses que exerceixen la seva activitat en el sector elèctric, es va aprovar l’Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, en el que s’establien els suplements territorials. I són els que s’han aplicat ara a les factures dels clients.

I com s'apliquen?

Els suplements territorials s’han aplicat a la vostra factura de setembre, d’acord amb els consums elèctrics que es van realitzar durant l’any 2013, i s’identifica amb el concepte Suplement Territorial pels tributs autonòmics de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2013. Per a cada client, el suplement territorial que s’ha regularitzat correspon a la quantitat que cada empresa distribuïdora ha fixat i resulta de treure el valor fixat en concepte de suplement territorial a Catalunya i el valor que es va utilitzar per determinar els suplements territorials aprovats a l’ordre ETU/35/2017, de 23 de gener.

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?