Ajuts i subvencions per a l’aerotèrmia

Ajuts i subvencions per a l’aerotèrmia

Els sistemes aerotèrmics s’han mostrat com una de les millors solucions per a mantenir una temperatura agradable a casa i gaudir d’aigua calenta sanitària, pagant molt menys per les factures energètiques i respectant al màxim el medi ambient. Ara, a més, les subvencions per a aerotèrmia posen aquest sistema a l’abast de qualsevol. Descobreix tot el que cal saber sobre aquestes ajudes econòmiques!

Què són els ajuts per a aerotèrmia?

 

Les subvencions per a aerotèrmia són unes ajudes econòmiques que ofereix cada comunitat autònoma a Espanya per a facilitar la instal·lació de sistemes tèrmics amb equips aerotèrmics al sector residencial. La intenció d’aquests ajuts és abordar un dels principals reptes de l’aerotèrmia, que és l’alt cost inicial. Els destinataris d’aquests fons són els usuaris finals interessats a reemplaçar el seu sistema tèrmic tradicional per un de renovable.

Els ajuts s’originen en plans com el Pla de Recuperació per a Europa Next Generation EU i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya. Aquests fons tenen com a objectiu incentivar la creació d’instal·lacions verdes, promovent una transició cap a sistemes d’energia més sostenibles i eficients.

Els tipus d’instal·lacions subvencionables inclouen l’aerotèrmia aire-aigua per a climatització i també per a climatització i ACS (aigua calenta sanitària).

L’aerotèrmia és una tecnologia que permet extreure energia de l’aire i convertir-la en calefacció, refrigeració o aigua calenta, i és una solució més eficient i menys contaminant en comparació amb els mètodes tradicionals de climatització.

Com es poden sol·licitar els ajuts per a aerotèrmia?

 

Sol·licitar les subvencions per a aerotèrmia el 2023 fins al 31 de desembre és tan senzill com seguir aquests passos:

 1. El primer és tenir un pressupost de la instal·lació aerotèrmica o presentar una factura d’haver-la feta ja.
 2. El pas següent és presentar aquestes dades acompanyades de les dades del titular al web de la comunitat autònoma corresponent.
 3. El temps de resposta fixat per a aquest tràmit és de sis mesos. Si en aquest termini no s’ha rebut, la petició es pot considerar rebutjada.
 4. Si la subvenció per a aerotèrmia és aprovada, el titular disposarà de divuit mesos per a efectuar la instal·lació o justificar-la presentant-ne les factures.

És important respectar aquest darrer termini de temps, ja que si es té aprovada la subvenció per a aerotèrmia i no es porta a terme, o no s’oficialitza la instal·lació dins d’aquest any i mig, els fons seran retirats.

Accés de sol·licitud de l’ajut per a aerotèrmia a Catalunya

 

Les subvencions per a aerotèrmia a Catalunya s’han de sol·licitar des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost de la comunitat autònoma per a subvencions d’aerotèrmia el 2023 puja a 16.285.081 euros, i només cal seguir els passos indicats a l’apartat anterior per optar a rebre:

 • Bombes de calor: 500 €/kW fins a un màxim de 3.000 €.
 • Sòl radiant: 600 €/kW fins a un màxim de 3.600 €.
 • Radiadors de baixa temperatura: 550 €/kW fins a un màxim de 1.830 €.

A més, els habitatges de propietat pública i del tercer sector optaran a una subvenció per a aerotèrmia de 650 €/kW fins a un màxim de 3.900 €.

D’altra banda, els habitatges en municipis de menys de 5.000 habitants, o en municipis de menys de 20.000 habitants a les zones rurals, tindran dret a percebre un 5% extra en les subvencions.

Qui pot demanar les ajudes per a aerotèrmia?

 

Les subvencions per a aerotèrmia a Catalunya i la resta d’Espanya són accessibles per a totes aquelles persones que vulguin substituir els sistemes de climatització i aigua calenta tradicionals per sistemes d’aerotèrmia, molt més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Requisits per a rebre les subvencions d’aerotèrmia

 

Per a poder accedir a qualsevol d’aquestes subvencions per a aerotèrmia cal complir una sèrie de condicions:

 • El sol·licitant de les ajudes econòmiques per a aerotèrmia ha de ser el titular de la instal·lació i de l’habitatge. A més a més, ha de tenir la titularitat d’aquest habitatge durant els cinc anys següents a la realització de la instal·lació aerotèrmica, i no haver rebut abans cap altra subvenció amb aquest mateix objectiu.
 • Les subvencions per a aerotèrmia de 2023 estan destinades únicament a ús residencial, i tan sols s’apliquen a sistemes aerotèrmics d’aire-aigua.
 • La instal·lació aerotèrmica ha de disposar d’una aplicació mòbil des de la qual es pugui monitorar el funcionament i l’eficiència del sistema.
 • Els ajuts econòmics per a aerotèrmia a Catalunya i la resta d’Espanya estan destinats únicament a l’ús residencial d’aquest tipus de tecnologia.
 • La potència calorífica del sistema d’aerotèrmia haurà d’oferir un rendiment estacional superior a 2,5 COP.
 • Pel que fa a normativa, la instal·lació haurà de complir els requisits del RITE i el titular haurà d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social.

Si es compleixen totes aquestes condicions, la instal·lació està en regla, se segueixen els passos necessaris per a sol·licitar les subvencions per a aerotèrmia i no s’ha esgotat el pressupost destinat a aquesta iniciativa, accedir a aquests ajuts hauria de ser senzill i haurà arribat l’hora d’estalviar i fer el salt a un futur molt més net!

 

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?