Com cal orientar i inclinar els panells solars?

Com cal orientar i inclinar els panells solars?

L’orientació dels panells solars és vital per a saber no només la quantitat d’energia elèctrica d’autoconsum que poden generar, sinó també per a determinar si resultarà rendible o no dur-la a terme. 

Saber quina és la millor orientació per als panells solars al terrat, doncs, és imprescindible per a aconseguir el màxim estalvi possible. Tanmateix, convé tenir clar per endavant que no tenir l’orientació ideal per als panells solars no sempre és sinònim d’ineficàcia. Continua llegint i descobreix tot el que necessites saber sobre com has d’orientar els panells fotovoltaics.   

Quina és la millor direcció per a orientar els panells solars?

El primer que has de saber per a orientar correctament els panells solars és que la zona geogràfica on vulguis fer-ho és determinant per a acassolir la màxima eficiència del sistema. A Espanya, l’orientació ideal per als panells fotovoltaics ideal és cap al sud, pel tipus d’angle en què hi incideix la llum solar. 

Orientació cap al sud 

Es tracta de l’orientació perfecta per als panells solars al nostre país, perquè és la que rep la màxima quantitat de radiació solar al llarg del dia durant tot l’any. A més a més, si els panells es col·loquen en un angle d’inclinació adequat, d’entre 30 i 40 graus, es maximitza encara més la captació d’aquesta energia solar. 

És així com es pot aprofitar la màxima quantitat de radiació solar per a generar energia elèctrica d’autoconsum que abarateixi la factura de la llum. 

Orientació cap a l’est-oest

L’orientació dels panells solars cap a l’est-oest a Espanya pot ser una opció aconsellable en determinades circumstàncies si no hi ha possibilitat d’orientar-los cap al sud. Resulta molt útil si es vol maximitzar la producció d’energia en hores pic o, si més no, si es pateixen limitacions d’espai. Ara bé, la producció d’energia sempre serà inferior en comparació de l’orientació cap al sud. 

En aquest cas, encara és més important considerar la inclinació adequada dels panells amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la radiació solar disponible.

Orientació cap al nord

Aquest tipus d’orientació no resulta en absolut aconsellable a Espanya. Aquesta direcció no rep la radiació solar directament, motiu pel qual serà impossible generar energia elèctrica a partir d’aquest recurs net i renovable.

 

Si no hi ha cap altra opció que l’orientació cap al nord, és extremadament important considerar la inclinació adequada dels panells per a aprofitar tota la llum indirecta disponible, tot i que el més probable és que caldrà considerar la possibilitat de fer servir altres espais que no siguin aquest terrat en concret.

 

Com podem saber cap on tenim orientat l’habitatge?

A l’hora de determinar cap on està orientat un terrat en què es volen instal·lar uns panells fotovoltaics, podem fer servir una brúixola o, fins i tot, una aplicació mòbil que imiti aquest instrument. Tanmateix, el cert és que altres característiques com l’angle d’inclinació dels raigs del sol i de la mateixa superfície on s’ubicaran els panells solars pot portar a equivocació.

És per això que la millor opció és consultar un equip tècnic de garanties que disposi de la instrumentació i l’experiència necessàries per a determinar no només el millor lloc i la inclinació més apropiada, sinó també quants diners es poden arribar a estalviar amb la instal·lació solar. 

Com afecta l’orientació dels panells solars al rendiment?

L’orientació dels panells solars és un factor clau que influeix en el seu rendiment. Com ja hem comentat, l’orientació òptima a Espanya és cap al sud per a aprofitar al màxim la radiació solar. Si els panells estan orientats cap a l’est o l’oest, la producció d’energia sempre serà inferior.

 

Així mateix, determinar la inclinació adequada també és important a l’hora de captar la màxima quantitat de llum solar. Si els panells estan massa inclinats, o no prou inclinats, la producció d’energia disminuirà i caldrà fer servir més energia elèctrica de la xarxa, cosa que encarirà la factura de la llum.


Per tant, és important assegurar-se que l’orientació dels panells fotovoltaics és perfecta i que estan inclinats de manera correcta per a obtenir el màxim rendiment i aprofitar així al màxim l’energia solar disponible.

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?