Què és un hort solar i quina rendibilitat té?

Què és un hort solar i quina rendibilitat té?

Els horts solars han esdevingut una manera ben rendible de produir energia elèctrica neta i amb zero emissions de gasos contaminants, aprofitant espais que fins ara no eren gens productius econòmicament.

Ara bé, què és exactament un hort solar i què cal saber sobre aquesta mena d’instal·lacions? T’ho expliquem!

 

Què és un hort solar?

S'anomena hort solar aquell conjunt de panells solars fotovoltaics instal·lats en un terreny.

El seu objectiu és el de produir energia elèctrica a partir de la radiació solar, ja sigui per autoconsum, per integrar-la a la xarxa i aconseguir beneficis econòmics directes o pels dos propòsits alhora.

Quina rendibilitat tenen els horts solars?

 

Tot i que la instal·lació d’un hort solar pot requerir una inversió inicial una mica elevada en funció del tipus d’estructura i la seva mida, els costos d’operació i de manteniment són baixos.

A més, si tenim en compte que, per norma general, els panells fotovoltaics es rendibilitzen en un període d’entre cinc i set anys en funció de factors com l’orientació, l’eficiència o les hores de sol que reben al cap de l’any, i que tenen una vida útil d’uns vint-i-cinc anys, és evident que la seva rendibilitat a llarg termini està més que assegurada.

Per avaluar la rendibilitat d’un hort solar cal tenir en compte detalls com els següents:

 • La inversió inicial a l’hort solar per poder-lo posar en marxa.
 • La mida de l’hort solar, que en marcarà el cost per hectàrea.
 • La ubicació geogràfica i les condicions climàtiques.
 • L’eficiència de les plaques solars fotovoltaiques, cosa que, unida a les hores de llum que rebin, determinarà el rendiment de l’hort solar per hectàrea.
 • El preu a què es paga l’excedent d’energia produïda que s’ingressa a la xarxa.

Així doncs, és rendible un hort solar? Sens dubte, almenys la gran majoria de vegades. L'únic que cal és saber en quant de temps es recuperarà la inversió, qüestió en la qual els agents de Bassols podran ajudar-te quan ho necessitis, tant si ets un particular com si representes una empresa.

 

Què necessito per instal·lar un hort solar?

No es necessiten massa requisits per poder instal·lar un hort solar, però cal saber què s’ha de tenir en compte abans de fer el pas definitiu:

 • Terreny: Com passa amb els horts d'aliments, un hort solar requereix un espai. Ha de ser pla i amb exposició a la llum solar el màxim nombre possible d’hores al dia. En cas de triar el terrat d’una empresa, caldrà estudiar si les condicions són viables per instal·lar-hi un hort solar.
 • Plaques fotovoltaiques: Són l’element clau de qualsevol hort solar. Recullen la radiació solar i la converteixen en energia elèctrica, però han de tenir la màxima eficiència possible.
 • Sistemes d'emmagatzematge energètic: Encara que la intenció sigui ingressar l’excedent energètic a la xarxa elèctrica, una bona solució per garantir el màxim percentatge possible d’autoconsum és instal·lar bateries que garanteixin un subministrament elèctric continu.
 • Supervisió especialitzada: El manteniment d'un hort solar és mínim, però l’ha d’efectuar personal expert per garantir-ne el funcionament correcte i la màxima longevitat possible.

Avantatges dels horts solars

Instal·lar un hort solar té molts beneficis:

 • Els horts solars es poden ubicar en zones rurals o urbanes, i són una bona manera d’aprofitar terrenys erms o poc productius per cultivar.
 • Permeten produir energia 100% neta a partir d’una font d’energia renovable, de manera que minimitzen la dependència de combustibles fòssils i contribueixen a la reducció del canvi climàtic. A més a més, l’energia produïda es pot fer servir directament al lloc on es genera o es pot vendre a la xarxa elèctrica.
 • És una manera eficient de produir energia a gran escala, ja que es poden instal·lar molts panells fotovoltaics en un mateix terreny. També és important tenir en compte que la mida d’un hort solar és fàcilment escalable: això vol dir que pot augmentar amb el temps sense cap mena d’inconvenient.
 • Els horts solars també poden tenir un impacte social positiu, pel fet que creen llocs de treball i fomenten el desenvolupament de les comunitats locals.

Pel que fa al cost d’un hort solar, de nou hem de tenir en compte aspectes com la mida o la tecnologia. Això sí, hi ha subvencions per instal·lar un hort solar que convé aprofitar per assolir la rendibilitat d’aquesta mena d’instal·lacions com més aviat millor, i a Bassols et podem proporcionar tota la informació que necessitis al respecte, consulta’ns!

 

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?