Diferències entre comercialitzadores i distribuïdores

Diferències entre comercialitzadores i distribuïdores

En el sector energètic existeixen dues figures fonamentals: les comercialitzadores i les distribuïdores. Ambdós són essencials per al subministrament d'energia elèctrica, però compleixen rols diferents i ofereixen serveis diferents. Per això aprofundirem en cada diferència entre una comercialitzadora i una distribuïdora de llum, perquè comprenguis millor les funcions de cadascuna i tinguis clar a quin farà servir en cada cas.

 

Què és una comercialitzadora?

 

Una comercialitzadora elèctrica és una entitat que ofereix serveis energètics a consumidors finals, com a llars i negocis. El seu paper principal és comprar energia en el mercat elèctric i vendre-la als usuaris finals, proporcionant diferents plans i tarifes adaptades a les seves necessitats.

A més, gestiona contractes d'energia, resol dubtes i problemes dels usuaris i emet les factures pel consum d'energia. A diferència de les distribuïdores, les comercialitzadores no operen les infraestructures de xarxa, si no s'enfoquen en la relació amb el client.

 

Característiques d'una comercialitzadora

 

Una comercialitzadora gestiona els contractes d'energia i tarifes amb els consumidors, oferint diferents plans i preus.

  • Compra d'energia: Adquireixen l'energia en el mercat elèctric per subministrar-la als consumidors.
  • Oferta de tarifes: Proposen diverses tarifes i plans de pagament ajustats a les necessitats dels consumidors.
  • Facturació: Emeten i gestionen les factures dels consumidors pel consum d'energia.
  • Atenció al client: Brinden serveis d'atenció i gestió per a resoldre dubtes i problemes dels usuaris.Què és una distribuïdora?

Una distribuïdora elèctrica és l'entitat responsable de transportar l'electricitat des de les plantes de generació fins a les llars, empreses i altres punts de consum. El seu paper és crucial en el manteniment i operació de la infraestructura de xarxa necessària per a aquest transport, incloent-hi la gestió de comptadors i l'atenció d'avaries i emergències relacionades amb el subministrament elèctric.

Quan hi ha un tall d'energia, és la distribuïdora la que ha de ser contactada, ja que gestiona les xarxes de transmissió d'electricitat.

 

Característiques d'una distribuïdora

 

La millor manera de tenir clar quina diferència hi ha entre comercialitzadora i distribuïdora és tenir clars els punts clau d'aquesta última:

  • Manteniment de la xarxa: La distribuïdora s'encarrega del manteniment i reparació de la xarxa de distribució elèctrica.
  • Instal·lació de comptadors: Instal·len i gestionen els comptadors d'electricitat en els domicilis i empreses.
  • Lectura de comptadors: Realitza la lectura dels comptadors per determinar el consum d'energia.
  • Emergències: Atén les avaries i emergències relacionades amb el subministrament elèctric.

Hi ha més d'una diferència entre distribuïdora i comercialitzadora d'energia elèctrica, però tot pot resumir-se en el següent: mentrestant que la comercialitzadora interactua directament amb els consumidors per a oferir-los diferents tarifes i gestionar els seus contractes d'energia, la distribuïdora s'enfoca en la infraestructura, garantint que l'energia arribi als punts de consum de manera efectiva i segura.Com sé que comercialitzadora i de quina distribuïdora soc?

 

Per a determinar de què comercialitzadora ets client, pots revisar les teves factures d'energia, on apareixerà el nom de l'empresa que et subministra l'electricitat. També pots contactar directament amb les companyies d'energia si tens dubtes o no pots accedir a les teves factures.

 

Quant a la distribuïdora, s'assigna segons la zona geogràfica en la qual resideixes. No pots triar quin et subministra l'energia, ja que això és determinat per la ubicació del teu habitatge o empresa. Si experimentes un tall d'energia o algun problema amb la infraestructura, hauràs de contactar a la distribuïdora assignada a la teva zona.

 

És important conèixer la diferència entre comercialitzadora i distribuïdora. Treballen en conjunt, compleixen funcions diferents, per la qual en cas de sofrir algun tipus d'inconvenient amb el servei, o que sorgeixi algun tipus de dubte, sabràs a quina d'elles acudir a la recerca de solució.

 

Llavors, Bassols Energia és una comercialitzadora o distribuïdora?Bassols Energia, a més de ser una comercialitzadora d'energia, també s'exerceix com a distribuïdora. Com a comercialitzadora, s'encarrega d'oferir serveis energètics a consumidors finals, adaptant plans i tarifes a les seves necessitats. Gestionen contractes, resolen dubtes i emeten factures pel consum d'energia. D'altra banda, en el seu paper de distribuïdora, Bassols Energia és responsable del transport d'electricitat des de les plantes de generació fins a les llars i empreses, assegurant el manteniment i operació de la infraestructura de xarxa.

En resum, Bassols Energia no sols et proporciona l'energia que necessites, sinó que també s'encarrega de garantir que aquesta energia arribi de manera eficient i segura a la teva ubicació. Si alguna vegada et sorgeix algun dubte sobre el teu contracte, tarifes o experimentes problemes amb el subministrament, ja saps a qui recórrer.

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?