Ajuda i contacte

Tens algun dubte? Alguna consulta? Envia'ns la teva sol·licitud i ens posem en contacte amb tu el més aviat possible

Consulta les preguntes freqüents!
  • Noves tarifes elèctriques
  • Bassols Energia
  • Canvi de companyia elèctrica
  • Quina documentació necessito?
  • L’Oficina Virtual
  • El mercat elèctric
  • La factura

No hem resolt el dubte? Truca'ns al

972 260 150 Dl a dv. de 9h a 13h

Per canviar la titularitat del contracte

Per a canviar la titularitat del contracte és necessari aportar:
- Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva VPO (per habitatges de Protecció Oficial)
- Títol just del nou titular : escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compra-venda etc...
- DNI/NIE/NIF del nou titular del subministrament . En cas que el titular sigui una empresa haurà de presentar el NIF de l’empresa i el NIF del representant legal amb el poder notarial o autorització corresponent.
- CODI IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament per la domiciliació de les factures.

Per canviar la potència i/o l'activitat?

Per a canviar la potència i/o l'activitat d'un contracte és necessari aportar:

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

- Augments de potència contractada:

Si la nova potència no supera la màxima admissible inicial del Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT), no és necessari presentar cap documentació tècnica.

No obstant, si es tracta d’una instal·lació amb una antiguitat superior a 20 anys i de memòria tècnica de disseny amb potències maximes admissibles de fins a 20 kW caldrà presentar un Butlletí de Reconeixement (BRIE). Per la resta d’Instal·lacions s’haurà presentar uns inspecció favorable feta per un organisme de control.

Si la nova potència supera la màxima admissible inicial del Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT), és necessari presentar un nou CIEBT amb una màxima admissible igual o superior a la nova potència a contractar, acompanyat de la “Presentació de la Declaració responsable per a la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió”, signada pel titular de la instal·lació o un representant.

En cas d’instal·lacions de Memòria Tècnica de Disseny amb una màxima admissible i fins 20 kW s’acceptarà un Butlletí de Reconeixement (BRIE), amb una data d’emissió no superior als 6 mesos, per ampliacions del 50% de la potència màxima admissible, sempre que la potència sigui inferior a 20 kW.

- Reduccions de potència:

• No és necessari presentar cap documentació tècnica

- Canvi d’activitat:

Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) acompanyat de la “Presentació de la Declaració responsable per la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió”, signada pel titular de la instal·lació o un representant.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

- DNI/NIE/NIF del titular del subministrament. En cas que el titular sigui una empresa, haurà de presentar el NIF de l’empresa i el NIF del representant legal amb el poder notarial o autorització corresponent.

Per contractar un nou subministrament en un habitatge?

HABITATGES

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

-En cas d’una alta per un nou subministrament de primera ocupació, Certificat d'instal·lació i el document acreditatiu de la inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) que s'obté un cop fet el pagament de la corresponent taxa.

- En cas d’una alta en segona ocupació o recuperació del CUPS, no caldrà presentar cap documentació tècnica, sempre que no comporti un increment de la potència contractada.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

- Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva VPO (per habitatges de Protecció Oficial).

- Títol just: escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc...

- Referència cadastral de l’immoble.

- DNI/NIE/NIF del titular del subministrament. En cas que el titular sigui una empresa, haurà de presentar el NIF de l’empresa i el NIF del representant legal amb el poder notarial o autorització corresponent

- CODI IBAN del compte corrent del titular del subminitrament per la domiciliació de les factures.

Per contractar un nou subministrament provisional d'obres?

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión (CIEBT) acompañado de la "Presentación de la Declaración responsable para la puesta en servicio de una instalación de baja tensión", firmada por el titular de la instalación o un representante.

OTRA DOCUMENTACIÓN Tipos
- Licencia de obra en vigor , emitida por el Ayuntamiento.

- Plano de situación de la obra .

- Certificado de distancia de líneas . (En caso de existencia de una grúa)

- DNI / NIE / NIF del titular del suministro . En caso de que el titular sea una empresa, deberá presentar el NIF de la empresa y el NIF del representante legal con el poder notarial o autorización correspondiente.

- CÓDIGO IBAN de la cuenta corriente del titular del subminitrament por la domiciliación de las facturas.

Estem aquí per ajudar-te!

Pots contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta, queixa o reclamació. Només cal que omplis el formulari que apareix a continuació amb les teves dades de contacte i el missatge que ens vols enviar.

Camps obligatoris *

Motiu*

Les teves dades*

Escriu el teu missatge*

La sol·licitud s'ha enviat correctament

Gràcies per confiar en Bassols Energia, en breu ens posarem en contacte amb tu.

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?