Canvi de potència i/o tensió

En cas de modificacions de les potències contractades i de les tensions, caldrà aportar la informació següent:

  • Certificat original o butlletí original de reconeixement d’instal·lacions en baixa tensió en funció de la nova potència sol·licitada, del tipus d’instal·lació i de la seva antiguitat.
  • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del titular.

 

Notes:

Informem que, a l’hora de fer la modificació de la potència contractada, cal tenir en compte els aspectes normatius següents:

  • Les potències contractades en els diversos períodes s'establiran de tal manera que la potència contractada en un període tarifari (Pn+1) sigui sempre igual o major que la potència contractada en el període tarifari anterior (Pn).
  • La nova potència contractada s’ha de mantenir, com a mínim, durant dotze mesos.
  • En contractar una nova potència es podrà exigir la documentació tècnica segellada per una empresa autoritzada per l’Administració competent en funció dels diversos supòsits contemplats en la normativa vigent.
  • En cas de fer una ampliació de potència, es cobraran els drets d’escomesa i el Dipòsit de Garantia per la diferència entre la potència contractada nova i l’anterior.
  • En cas de fer una reducció de potència, els drets d’escomesa es reservaran durant tres anys.
  • En cas de fer una ampliació de potència, les inversions d’extensió aniran a càrrec del sol·licitant en els supòsits contemplats en l’article 25 del Reial decret 1048/2013.
  • La contractació d’una nova potència pot suposar un canvi en l’equip de comptatge i dels transformadors de tensió i intensitat. L’adequació del quadre elèctric per aquests canvis anirà a càrrec del client.
  • Tots aquests aspectes estan subjectes a qualsevol adaptació normativa per canvis reguladors.