Canvi de forma de pagament

En cas de voler canviar la forma de pagament domiciliari, es demanarà la documentació següent:

  • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del titular.
  • Fotocòpia de la llibreta o document emès per l'entitat financera donant fe de la coincidència entre el titular i el compte bancari.