Modificacions contractuals

 • Modificacions contractuals

  Els canvis que necessitis de la manera més fàcil

Canvi de titular

Per poder tramitar un canvi de titular caldrà presentar la documentació següent:

 • Certificat original o butlletí original de reconeixement d’instal·lacions en baixa tensió, en funció dels tipus d’instal·lació i de la seva antiguitat.
 • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del nou titular.
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer, segons correspongui.
 • Autorització del titular sortint acompanyada de fotocòpia del DNI del signant. (Descarregar Formulari)
 • Fotocòpia de la llibreta o document emès per l'entitat financera donant fe de la coincidència entre el titular i el compte bancari.

 

Notes:

 • En cas de subrogació per defunció, se sol·licitarà un justificant de l’Acta de Defunció.
 • El canvi de titular pot generar un nou Dipòsit de Garantia. 
Canvi de forma de pagament

En cas de voler canviar la forma de pagament domiciliari, es demanarà la documentació següent:

 • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del titular.
 • Fotocòpia de la llibreta o document emès per l'entitat financera donant fe de la coincidència entre el titular i el compte bancari.
Canvi de potència i/o tensió

En cas de modificacions de les potències contractades i de les tensions, caldrà aportar la informació següent:

 • Certificat original o butlletí original de reconeixement d’instal·lacions en baixa tensió en funció de la nova potència sol·licitada, del tipus d’instal·lació i de la seva antiguitat.
 • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del titular.

 

Notes:

Informem que, a l’hora de fer la modificació de la potència contractada, cal tenir en compte els aspectes normatius següents:

 • Les potències contractades en els diversos períodes s'establiran de tal manera que la potència contractada en un període tarifari (Pn+1) sigui sempre igual o major que la potència contractada en el període tarifari anterior (Pn).
 • La nova potència contractada s’ha de mantenir, com a mínim, durant dotze mesos.
 • En contractar una nova potència es podrà exigir la documentació tècnica segellada per una empresa autoritzada per l’Administració competent en funció dels diversos supòsits contemplats en la normativa vigent.
 • En cas de fer una ampliació de potència, es cobraran els drets d’escomesa i el Dipòsit de Garantia per la diferència entre la potència contractada nova i l’anterior.
 • En cas de fer una reducció de potència, els drets d’escomesa es reservaran durant tres anys.
 • En cas de fer una ampliació de potència, les inversions d’extensió aniran a càrrec del sol·licitant en els supòsits contemplats en l’article 25 del Reial decret 1048/2013.
 • La contractació d’una nova potència pot suposar un canvi en l’equip de comptatge i dels transformadors de tensió i intensitat. L’adequació del quadre elèctric per aquests canvis anirà a càrrec del client.
 • Tots aquests aspectes estan subjectes a qualsevol adaptació normativa per canvis reguladors.

Localització i horari oficines

 • Bassols Energia Olot

  Avinguda de Girona, 2 - 17800 Olot
  Tel. 972 26 01 50

 • Bassols Energia Banyoles

  Carrer de la Llibertat, 143 · 17820 Banyoles
  Tel. 972 57 03 14

Horari de les sucursals

 • Oficina d'Olot
  Dilluns de 8.30 h a 17 h. De dimarts a divendres: 8.30 h a 13.30 h i de 15 h a 17 h.

  Oficina de Banyoles
  De dilluns a divendres: 8.30 h a 13.30 h i de 15 h a 17 h.