Control de potència en el nou comptador de telegestió

Una de les novetats dels comptadors de Telegestió és que porten incorporat el Control de Potència (ICP). Per tant, si se sobrepassa la potència contractada, pot desconnectar-se l’ICP del comptador, i això causa la interrupció del subministrament elèctric. 

Per iniciar el procés de reconnexió de l’ICP intern del comptador cal seguir els passos següents: 

 

Veuràs que totes les proteccions del quadre estan en posició correcta. 

Desconnecta els últims aparells elèctrics que havies connectat. 

 

Baixa l'interruptor de control de potència (ICP) i, en cas que no n’hi hagi, l'interruptor general automàtic (IGA) o el diferencial general.

Espera aproximadament un minut.

Torna a pujar l'interruptor que acabes de desconnectar.