Nou comptador elèctric

El nou sistema de telegestió permet una lectura més detallada del consum elèctric.

En compliment del Reial decret 1110/2007, les empreses distribuïdores estan instal·lant comptadors amb un nou sistema de telegestió que permetrà, entre altres funcions, la lectura més detallada del consum elèctric. 

En el futur, podràs disposar, si ho desitges, de més informació sobre el teu consum elèctric a través d’aquesta pàgina web.

 

 • Per iniciar el procés de reconnexió de l’ICP de forma remota cal seguir els passos següents.
 • 01
 • Veuràs que totes les proteccions del quadre estan en posició correcta.
 • 02
 • Desconnecta els últims aparells elèctrics que havies connectat.
 • 03
 • Baixa l'interruptor de control de potència (ICP) i, en cas que no n'hi hagi, l'interruptor general automàtic (IGA) o el diferencial general.
 • 04
 • Espera aproximadament un minut.
 • 05
 • Torna a pujar l'interruptor que acabes de desconnectar.
 • Restem a la teva disposició per a qualsevol aclariment al telèfon 900 649 164
Control de potència en el nou comptador de telegestió

Una de les novetats dels comptadors de Telegestió és que porten incorporat el Control de Potència (ICP). Per tant, si se sobrepassa la potència contractada, pot desconnectar-se l’ICP del comptador, i això causa la interrupció del subministrament elèctric. 

Per iniciar el procés de reconnexió de l’ICP intern del comptador cal seguir els passos següents: 

 

Veuràs que totes les proteccions del quadre estan en posició correcta. 

Desconnecta els últims aparells elèctrics que havies connectat. 

 

Baixa l'interruptor de control de potència (ICP) i, en cas que no n’hi hagi, l'interruptor general automàtic (IGA) o el diferencial general.

Espera aproximadament un minut.

Torna a pujar l'interruptor que acabes de desconnectar. 

Informació pantalla del comptador

A la pantalla dels comptadors apareixen informacions a temps real que et pot ser útil.