Telegestió

El sistema elèctric està vivint novetats tecnològiques importants per adaptar-se a les necessitats del futur. Tots aquests canvis estan dirigits a afrontar un nou escenari amb un ús menor dels combustibles fòssils, amb un major pes de les energies renovables i de la generació distribuïda, i amb la presència massiva dels vehicles elèctrics i dels sistemes d’emmagatzematge d’energia.