Actors del sistema elèctric

  • Actors del sistema elèctric
Recorregut de l’energia elèctrica des de la generació fins a la comercialització.

GENERACIÓ

Consisteix en la producció d’energia elèctrica, i es diferencia entre generadors en règim ordinari i generadors en règim especial.

TRANSPORT

El seu objectiu és la transmissió d’energia elèctrica per la xarxa de transport, utilitzada per alimentar les xarxes de distribució i per a la realització d’intercanvis internacionals. Aquesta xarxa pot classificar-se en transport primari (instal·lacions de 380 kV) i transport secundari (fins a 220 kV).

 

DISTRIBUCIÓ

L’activitat de distribució té per objectiu la transmissió d’energia elèctrica des d’una xarxa de transport, des d’una altra xarxa de distribució o des d’una instal·lació de generació fins als punts de consum. La distribució es fa en les condicions adequades de qualitat per al subministrament als consumidors finals. Fins a la desaparició total de les tarifes regulades (1 de juliol de 2009), les distribuïdores venien l’energia als consumidors finals aplicant els preus regulats i fixats pel Ministeri d’Indústria. Des de juliol de 2009, amb la implementació definitiva del mercat lliure a la baixa tensió, les empreses distribuïdores només facturen els peatges d’accés a xarxes a les comercialitzades, en base als preus dictats pel Ministeri d’Indústria.

 

COMERCIALITZACIÓ 

Consisteix en la compra i venda d’energia elèctrica. Les comercialitzadores poden adquirir l’energia en el mercat diari i intradiari, en el mercat a termini (cobertures financeres), a generadors i a altres comercialitzadores. Per altra banda, poden vendre energia als consumidors a preu fix o a preu variable. Aquests preus ja inclouen els peatges d’accés de les empreses distribuïdores.