Què és el CUPS?

El Codi Universal de Punt de Subministrament (CUPS) és l'identificador del punt de subministrament i és com la matrícula d'un vehicle.