Què és una distribuïdora elèctrica?

L’activitat de distribució té per objectiu la transmissió d’energia elèctrica des d’una xarxa de transport, des d’una altra xarxa de distribució o des d’una instal·lació de generació fins als punts de consum. La distribució es fa en les condicions adequades de qualitat per al subministrament als consumidors finals. 

Fins a la desaparició total de les tarifes regulades (1 de juliol de 2009), les distribuïdores venien l’energia als consumidors finals aplicant els preus regulats i fixats pel Ministeri d’Indústria. 

Des de juliol de 2009, amb la implementació definitiva del mercat lliure a la baixa tensió, les empreses distribuïdores només facturen els peatges d’accés a xarxes a les comercialitzades, en base als preus dictats pel Ministeri d’Indústria.