Què és una comercialitzadora elèctrica?

És una empresa que té per objectiu la venda d’energia elèctrica al client final. Les comercialitzadores poden adquirir l’energia en el mercat diari i intradiari, en el mercat a termini (cobertures financeres), a generadors i a altres comercialitzadores. Per altra banda, poden vendre energia als consumidors a preu fix o a preu variable. Aquests preus ja inclouen els peatges d’accés de les empreses distribuïdores.