Contractació

Quant costa una alta nova?

L’alta nova a Bassols Energia Comercial, SL és gratuïta. 

En el moment de tramitar l’alta, l’empresa distribuïdora, propietària de la xarxa, podrà cobrar uns drets regulats. L’empresa distribuïdora els cobrarà a Bassols Energia Comercial, SL, que els traslladarà íntegrament al client final.  

L’alta requereix la teva signatura com a client. Per tant, és imprescindible que vinguis en persona a les nostres oficines comercials per poder signar els documents de contractació originals. 

Les altes entren en vigor en el moment de la signatura, si bé la seva efectivitat queda condicionada al moment en què s’atorgui o es modifiqui l’accés a la xarxa de distribució per part de l’empresa distribuïdora de la zona.

Què he de fer per canviar a Bassols Energia Comercial, SL?

Si actualment tens un subministrament actiu comercialitzat per una altra comercialitzadora i vols canviar a Bassols Energia Comercial, SL els tràmits són senzills: ens has de portar la darrera factura del subministrament i et tramitarem el nou contracte.

Quina potència he de contractar?

Per normativa, a totes les factures elèctriques es contempla el Terme de Potència. Es tracta d’un import que es calcula multiplicant la potència contractada (kW), pel nombre de dies del període de facturació i per un preu establert per a cada kW contractat. 

Així doncs, tenir contractada una potència correcta et suposarà evitar un sobrecost innecessari a la teva factura. 

Per saber-ne més, consulta la calculadora de potència.

Com puc tramitar les modificacions contractuals?

Totes les modificacions contractuals requereixen la teva signatura com a client. Per tant, és imprescindible que vinguis en persona a les nostres oficines comercials per poder signar els documents de contractació originals.

Per saber-ne més, consulta l'apartat de modificacions contractuals.

Quins tipus de tarifa hi ha?

En funció de la potència contractada i en aplicació de la normativa vigent, al teu subministrament li correspondrà la tarifa d’accés següent:

Subministraments en Baixa Tensió:

  • Tarifa 2.0A (sense discriminació horària) i 2.0DHA (amb discriminació horària): Subministraments amb una potència contractada igual o menor a 10 kW.
  • Tarifa 2.1A (sense discriminació horària) i 2.1DHA (amb discriminació horària): Subministraments amb una potència contractada superior a 10 kW i igual o menor a 15 kW.
  • Tarifa 3.0A: Subministraments amb una potència contractada superior als 15 kW.

 

Bassols Energia Comercial, SL també ofereix tarifes en alta tensió per als clients industrials. 

Quins possibles horaris té cada tarifa?

En funció de la potència finalment contractada i en aplicació de la normativa vigent, al vostre subministrament li correspondran diverses discriminacions horàries.

Pots trobar més informació sobre la discriminació horària aquí.