Els costos que inclouen les factures elèctriques

Principals conceptes i costos regulats que inclou la factura elèctrica.

La factura elèctrica és complexa atès que ha d’incloure un seguit de conceptes i costos regulats del sector elèctric. Molt sovint, l’increment del preu final de la factura està motivat per modificacions de la part regulada de la factura elèctrica. 

Aquest és l'exemple d’una factura d’un subministrament amb una potència contractada de 13,85 kW, amb un consum de 655 kWh, corresponent al període de lectura del 06/02/2014 al 03/04/2014, de 100 € facturats: