Entendre la factura elèctrica

A l’hora d’interpretar la factura elèctrica és important que s’entenguin tots els termes que hi apareixen i així evitar confusions i males interpretacions. A continuació t’ajudem a entendre aquests conceptes perquè puguis comprendre correctament cada factura elèctrica que t'arribi.