Discriminació horària

Cal tenir en compte la discriminació horària per determinar el cost de l'energia de la factura.

La discriminació horària que s’aplica en el teu subministrament és una qüestió molt important a l’hora de determinar el cost del terme d’energia de la factura.

a)   Subministraments en baixa tensió amb una potència contractada igual o menor a 15 kW

Per aquesta potència hi ha dues opcions: la contractació d’una tarifa simple (totes les hores del dia tenen el mateix preu) i la contractació d’una tarifa amb discriminació horària (hi ha dos preus diferents en funció de les hores del dia).

La Tarifa amb Discriminació Horària divideix el dia en dos períodes: Període Punta (P1), amb un preu per l’energia consumida més elevat, i Període Vall (P2), amb un preu molt més econòmic.

Els horaris d’aquests períodes estan regulats i canvien en funció de l’època de l’any (hivern/estiu).


     
 

La contractació de la discriminació horària està pensada per a consumidors que tinguin un consum important en el Període Vall (P2). Així doncs, abans de contractar aquesta tarifa, és molt important que tinguis la certesa que podràs realitzar bona part del consum en el Període Vall (P2). En cas contrari, amb la contractació de la discriminació horària es produiria un efecte contraproduent i, en lloc de pagar menys, la factura elèctrica s’acabaria encarint.  

b)   Subministraments en baixa tensió amb una potència superior a 15 kW

Per als subministraments en potència contractada superior a 15 kW, corresponents a la tarifa d’accés 3.0, en aplicació de la normativa vigent, s’usa la discriminació formada per tres períodes: el Període Punta (P1), corresponent a les hores amb el preu de l’energia més elevat; el Període Pla (P2), amb preus intermedis, i el Període Vall (P3), amb els preus més baixos.