Il·luminació

  • Utilitza bombetes i làmpades de baix consum. Valora la possibilitat d’utilitzar el sistema LED.
  • Apaga els llums cada vegada que surtis d’una habitació i evita tenir els llums encesos inútilment.
  • Mantingues les bombetes i les pantalles netes per aprofitar millor la llum que aporten.
  • Utilitza sempre que sigui possible la llum natural.