Consells d'estalvi energètic

El canvi cap a un nou model energètic comporta un seguit de mesures globals que han de vetllar pels interessos del medi ambient i, per tant, per la qualitat de vida de les persones i les futures generacions.

Ara bé, aquestes mesures globals han d’anar acompanyades d’un canvi en el comportament de cada individu, utilitzant l’energia de forma racional en totes les activitats quotidianes. Aquesta conducta responsable en l’ús de l’energia es pot assolir de manera senzilla, a través d’una sèrie d’hàbits que no impliquen renunciar a la nostra qualitat de vida. 

L’estalvi energètic també és un estalvi de diners, però sobretot un estalvi de recursos naturals que repercuteix en la preservació del medi ambient. 

Bassols Energia Comercial, SL ofereix alguns consells per estalviar energia a casa. És cert que aquestes mesures d’eficiència i estalvi energètic poden semblar insignificants, però són precisament les petites accions individuals i col·lectives les que desencadenen els grans canvis a nivell global.